• WEBÁRUHÁZ
 • CLUB
Próbálja ki a prémium fiókot
0
Garázsom
Jármű hozzáadása
0
TÉTEL #76-3836
0,00 HUF
Az Ön kosara üres

AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A fogyasztóknak törvényes joguk van az online árurendelések visszamondására az alábbi információknak megfelelően.

A fogyasztó elállási joga

Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási időszak a vásárlás napjától számított 14 nap elteltével jár le, vagy amikor az Ön által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy birtokba veszi az utolsó árut.

Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket (AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Germany, telefonszám: +36 1 998 9222, e-mail: [email protected]) Ön felhasználhatja a mellékletben található elállásinyilatkozat-mintát, ez azonban nem kötelező.

Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.)A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Az általában postai úton küldhető árukra az alábbiak vonatkoznak:

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árukat, vagy Ön bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés számunkra történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy az alábbi címen leadni: AUTODOC SE (Retoure - Lager R) Rhinstrasse 132, 12681 Berlin, Germaniy.

Ön akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árukat.

Az árukra, amelyek jellegükből fakadóan szokásos postai küldeményben nem adhatók fel az alábbiak vonatkoznak (pl. csomagküldeményként nem feladható pótalkatrészek):

Az áruk visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek becsült összege a megrendelés részeként kifizetett szállítási költség plusz 10 EUR.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A kiegészítő szállítás-biztonsági követelményekkel rendelkező árukra (akkumulátorok) az alábbiak vonatkoznak:

Ha olyan terméket kap, amelyen külön értesítés hívja fel a figyelmet, hogy a csomagolóanyagot visszaküldés esetére meg kell őrizni, javasoljuk, hogy kövesse az alábbi utasításokat:

 • Tartsa meg a lyukak lezárására és az akkumulátorfolyadék szivárgásának megakadályozására használt tömítődugókat;
 • Tartsa meg a csomagolóanyagokat, amelyek védik az akkumulátor házát a sérülésektől;
 • Tartsa meg a „Veszélyes áru” figyelmeztetéssel ellátott csomagoló dobozt.

Ha az AUTODOC-tól származó, eredeti csomagolás megsérült, kérjük, használjon új csomagolóanyagot a termék visszaküldéséhez. Amennyiben a csomag veszélyes árut tartalmaz, ügyeljen arra, hogy erős és ütésálló szállítódobozt használjon. Rögzítse a terméket a külső csomagoláson belüli elmozdulás és a véletlen aktiválódás elkerülése érdekében. Helyezze a terméket függőlegesen a szállítódobozba, és gondoskodjon arról, hogy ne tudjon mozogni a dobozon belül. Használjon töltőanyagot - például az AUTODOC által szállított töltőanyagot vagy újságpapírt - a szállítási doboz és a tárgy közötti üres tér kitöltésére.

A sérült veszélyes anyagok, például a szivárgó akkumulátorok nem visszaküldhetők, és azokat a megfelelő újrahasznosítási ponton kell leadni.

Az elállási jogra vonatkozó tájékoztató vége.

Elállásinyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 • Címzett: AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Germany, e-mail: [email protected]
 • Alulírott/ak (*) kijelenti/k, hogy alulírott/ak (*) eláll/nak (*) az alábbi áruk adásvételétől (*)/az alábbi szolgáltatás igénybevételétől (*)
 • Megrendelés időpontja (*)/átvétel időpontja (*)
 • Fogyasztó(k) neve
 • Fogyasztó(k) címe
 • A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén)
 • Kelt

(*) A nem kívánt rész törlendő

Az elállási jog alóli kivételek

Az elállási jog alól vannak jogi kivételek, amelyekkel összefüggésben fenntartjuk a jogot, hogy Önnel kapcsolatban a következőkre hivatkozzunk: Az elállási jog nem érvényesíthető a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében.
Az elállási jog nem érvényesíthető olyan áruk értékesítése esetében, amelyek jellegüknél fogva a kiszállítást követően szétválaszthatatlanul keverednek más termékekkel.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy meg kell térítenie nekünk az áruk bármilyen értékcsökkenését, amely az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be. Az ítélkezési gyakorlat szerint a gépjárműalkatrészek beszerelése szintén "nem szükségesnek" tekintendő.